Shingles on concrete roof

Jak montować gonty bitumiczne na dachach betonowych lub na dachach wykonanych z betonu (płyt betonowych) – przedstawiamy Armourbase Thermo AD

IKO
29/08/2021

Kluczowe znaczenie przy tworzeniu solidnego dachu ma stabilne i gładkie poszycie dachowe. Najpopularniejszym materiałem używanym na rynku europejskim do konstrukcji dachów jest drewno. Pełne pokrycie dachowe pod gonty jest często tworzone z płyt OSB, sklejki lub drewnianych desek, a następnie zabezpieczane przez podkład (membranę). Gonty bitumiczne są przybijane gwoździami do tego podkładu.

Inaczej te kwestie rozwiązywane są w niektórych częściach świata, takich jak Europa Południowa, Afryka, Bliski Wschód lub Azja Południowo-Wschodnia, gdzie konstrukcje dachowe i pomosty są  wykonane z litego betonu. Rozwiązanie to podyktowane jest małą dostępnością drewna oraz warunkami atmosferycznymi. Stosowanie betonu daje pewność w trudnych warunkach pogodowych, przy silnym wietrze czy upale.

Konstruowanie lub budowanie betonowego dachu,  ekipa dekarska rozpoczyna od budowy szkieletu według planów technicznych. Podstawę mogą tworzyć usuwalne formy betonowe lub stacjonarne izolacyjne formy betonowe, które po prostu stają się częścią gotowego dachu. Następnie wylewana jest mieszanka betonowa, rozprowadzana po wszystkich elementach szkieletu i wzmacniana stalowymi prętami. Najłatwiejsze do wykonania z betonu są dachy płaskie, nie wyklucza to jednak możliwości stworzenia dachu pochyłego, ale wymaga specyficznych rozwiązań inżynieryjnych i odpowiedniego projektu.

Dekarze mogą pokryć dach dowolnym rodzajem pokrycia dachowego, aby nadać mu pożądany wygląd. Niezbędne jest jednak uwzględnienie, że dach betonowy wymaga większego wsparcia niż typowy dach drewniany. Beton waży znacznie więcej niż drewno, więc ściany zewnętrzne muszą być w stanie utrzymać ciężar gigantycznej płyty betonowej. Wewnętrzne belki nośne moga pomóc, ale konstrukcja działa najlepiej, gdy betonowe ściany, podłoga i dach tworzą solidną strukturę. Jeśli betonowy dach nie jest odpowiednio podparty, może się zawalić, zwłaszcza jeśli zostanie poddany dodatkowym naprężeniom, takim jak na przykład w wyniku trzęsienia ziemi.

Gonty IKO na skośnych dachach betonowych

Od wiosny 2021roku, firma IKO będzie oferować  2 rozwiązania dotyczące nakładania gontów bitumicznych na betonowe poszycia dachowe. Mocowanie gontów specjalnymi gwoździami do betonu to pierwsze rozwiązanie stosowanie w przypadku spadków  > 15°. Przy nachyleniu dachów  > 4° - 15°, gontów nie można mocować mechanicznie. Gonty IKO można w tym przypadku nakładać na Armourbase Thermo AD, nowym podkładzie z portfolio produktów IKO, zapewniającym warstwę hydroizolacyjną i doskonałą górną powierzhnię do przyklejenia. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym nowym produkcie Armourbase Thermo AD? Skontaktuj się z nami!

Metoda nabijania gwoździ

Konstrukcja dachu musi spełniać wszelkie przepisy dotyczące norm materiałów oraz wszelkie przepisy dotyczące zasad konstrukcji dachów, obowiązujące w danym kraju. Dach musi być wystarczająco podparty, aby wytrzymać wszystkie przewidywane obciążenia dachu podczas układania dachówek i późniejsze obciążenia dachu. Betonowy dach należy pokryć gładką warstwą zaprawy o grubości od 25 do 30 mm.

Zaprawę należy wykonać proporcjonalnie, z jedną częścią cementu na 3 części piasku. Wymagane jest również pokrycie zaprawy warstwą wodoodpornego gruntu asfaltowego (Primer AD), który należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed położeniem gontów.

Gonty dachowe należy montować za pomocą gwoździ stalowych do betonu, ocynkowanych, z łbami o średnicy nominalnej 9mm i spiralnym trzpieniem. Powinny być na tyle długie, aby wnikały w zaprawę na conajmniej 19mm. W przypadku standardowym czyli nakładania jednej warstwy gontów np. do gontów  Superglass polecamy gwoździe  25mm, a do gontów laminowanych (Cambridge Xpress lub Cambridge Xtreme) gwoździe o długości 30mm .

Należy zwrócić uwagę, aby gwoździe nie dotykały betonu, a jedynie wnikały w zaprawę. Należy również przestrzegać wszystkich innych wymagań montażowych  dla gontów IKO, w tym rozmieszczenia i ilości gwoździ, zastosowania obróbek blacharskich itp. Biorąc pod uwagę gęstość i izolacyjność termiczną dachu betonowego, wentylacja w przestrzeni powietrznej pod betonem nie jest wymagana.

NOWOŚĆ Metoda podgrzania

Gonty IKO będą przyczepione do “Armourbase Thermo AD”, której właściwości przyczepności termicznej zostaną aktywowane, gdy palnik dachowy podgrzeje górną stronę membrany, do której przykleją się gonty, bez konieczności przybijania gwoździami. Armourbase Thermo AD marki IKO to termo-klejąca membrana hydroizolacyjna wykonana z bitumu i specjalnych syntetycznych polimerów. Aktywowana płomieniem palnika masa klejąca (stopiona) na górnej powierzchni pozwala na bardzo wysoką przyczepność gontów bitumicznych.

Zastosowanie mieszanki aktywowanej termicznie na dolnej części membrany umożliwia nakładanie produktu bez wstępnego użycia ciepła. Dekarze będa musieli podgrzać Armourbase Thermo AD tylko raz na górnej powierzchni. Dzieki szybkiemu przenoszeniu ciepła, membrana od razu przykleja się do betonowego poszycia. Gont zostanie jednocześnie wklejony w aktywowaną górną powierzchnię membrany. Armourbase Thermo AD i użycie nowego bitumicznego Primer AD jest absolutną koniecznością w przypadku bardzo nisko nachylonych dachów betonowych o nachyleniu od  4° do 45°. W przypadku spadków większych niż  15°, Armourbase Thermo AD należy mocować na zakładkach za pomocą śrub do betonu.

Nakładanie gontów

Układanie gontu na podkładzie Armourbase Thermo AD jest podobne do standardowego sposobu układania gontów, czyli rozpoczyna się od pasa startowego (gont z odciętymi zakładkami). Rozpocząć należy od podgrzania górnej części Armourbase Thermo AD do momentu, w którym tkanina z maty polipropylenowej zniknie, a górna warstwa bitumiczna zostanie stopiona. Na stopionej, klejącej warstwie wierzchniej układa się gonty.

W razie potrzeby należy podnieść górną część gontu za pomocą kielni. Podgrzać membranę można tuż pod podniesionym gontem. Dla uzyskania najlepszej przyczepności mozna ogrzać również dolną stronę gontu. Na wyższych partiach dachu obowiązuje taka sama zasada przyklejania gontów do membrany. Gonty w tej technologii są stosowane wyłącznie ze względów estetycznych, gdyż właściwości hydroizolacyjne zapewnia membrana. Nakładanie gontów tą techniką wyklucza całkowicie stosowanie gwoździ.  Membrana Armourbase Thermo AD zapewni całkowitą i monolityczną przyczepność podpory do gontów bitumicznych.

Inne elementy dachu

Od strony kalenicy i kaleniczek podkład jest już pokryty gontem. Dlatego kalenice i kaleniczki, biodra i grzebiety są instalowane z klejeniem części. Na betonowym podkładzie wycina się 30cm kawałek z Armourbase Thermo AD i podgrzewa płomieniem w górnej części dachu nad ostatnimi rzędami gontów. Następnie grzebiet z gontów można przygrzać na tej membranie.

Podsumowanie

Firma IKO proponuje dwa szybkie rozwiązania do montażu gontów na betonowym podkładzie. W przypadku trwałych gwoździ betonowych aplikacja jest bardzo szybka, ale w dużej mierze zależy od jakości warstwy zaprawy. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość montażu przy dachu pochylonym bardziej niż 45°.

Aplikacja za pomocą palnika i Armourbase Thermo AD jest metodą progresywną, która jest w stanie sprostać specyficznym zastosowaniom (dachy betonowe, dachy o niskim nachyleniu) i wymaganiom funkcjonalnym. Metoda ta ma liczne i ważne zalety, takie jak łatwa aplikacja, która w konsekwencji pozwala zaoszczędzić czas, ale ma ograniczenia związane z nachyleniem dachu. Można jej używać do maksymalnie  45° nachylenia połaci dachowej.

 

UWAGA: Za pomocą tej nowej metody można montować wszystkie typy gontów IKO także na płytach OSB o bardzo niskim nachyleniu. Powierzchnia do krycia powinna być wykonana z płyty OSB z systemem blokowania pióro-wpustów. Ma to na celu zapewnienie, żeby między deskami nie pozostawały żadne przerwy. Następnie gonty można nakładać podgrzewając Armourbase Thermo AD bez użycia gwoździ. Tą metodę można wykorzystać przy pokryciu z płyt OSB o nachyleniu od 4°do15°.