Blog

Oznake: 
IKO Shingles, better quality, bitumen, roof protection
Upoznajte IKO asortiman PLUS-a! Zamjena tradicionalnoga bitumena sa APP modificiranim bitumenom osigurat će za Armourglass, Victorian i Diamant krovne šindre još više vrhunskih svojstava.