IKO Podloge

IKO stručnjak za šindre nudi nekoliko različitih vrsta podloga:
Podloga se sastoji od zasićenog bitumena koji se koristi ispod primarnoga pokrova  kako bi pružila dodatnu zaštitu od prodora vode u krov.

Na svim krovnim površinama, IKO preporuča da se koriste podloge ispod krovnih šindri.

Zahtjevi za prikladnu podlogu za krovne šindre su:

  • Da zaštiti drvenu konstrukciju od utjecaja lošeg vremena prije i tjekom postavljanja krovnih šindri.
  • Da pruža sekundarnu zaštitu krovovima od šindrama u lošim vremenskim uvjetima i kod prodiranja vode, na primjer, pri podizanju kišnice kroz kapilarnu atrakciju, pri kiši koja je tjerana vjetrom i pri topljenju leda u nakupinama na krovu.
  • Da pruža zaštitu u slučaju da oluja ošteti krov.
  • Da smanji oscilacije u ravnini krovne podloge za ugradnju šindre koja je uzrokovana podložnim pločama različitih debljina.
  • Da bude dio krovnog sistema koji  zadovoljava lokalne norme za zaštitu od požara