IKO Armourvalley & IKO Base

Armourvalley se koristi za krovne uvale, a izrađena je od visoko kvalitetnoga APP modificiranoga bitumen sa posipom od keramički premazanih granula koje se slažu sa bojama IKO krovnih šindri. Specijalne opcije čine je idealnom za specifične potrebe Krovnih uvala: ravno, fleksibilno i elastično. Također se može koristiti za male nagibe na krovnim površinama uz šindru.

IKO Base je podloga za IKO Armourvalley i koristi se na krovovima malih nagiba (<15°). Ova rola
mora biti dobro pričvrščena (čavlima ili vijcima svaki 20 cm u svim smjerovima). Nako toga postavlja se  IKO Armourvalley tako da se potpuno zavari preko podloge.